Kantoorkosten

Voor het honorarium worden concurrerende tarieven gehanteerd die zijn afgeleid van het door de Raad voor Rechtsbijstand gehanteerde minimum tarieven.

Daarnaast wordt 21% BTW berekend.

Bosch Advocatenkantoor werkt ook op basis van gefinancierde Rechtshulp door middel van door de Raad voor Rechtsbijstand verstrekte toevoegingen. Minimum inkomens zijn, wanneer een toevoeging wordt verstrekt, een eigen bijdrage verschuldigd van tussen de € 76,00 en € 770,00 per zaak en een gereduceerd Griffierecht.

Op alle opdrachten die aan Bosch Advocatenkantoor worden verstrekt zijn algemene voorwaarden van toepassing.